مشخصات فنی:

 

ولتاژ تغذیه :                 6/13ولت مستقیم

جریان مصرفی :           100 میلی آمپر

پاسخ فرکانسی :        300هرتز الی  4/3 کیلو هرتزsimplex2

اعوجاج خروجی :         کمتر از %1درصد در یک کیلو هرتز

حداکثر طول پیام :       65 ثانیه در هنگام ضبط وپخش

ابعاد دستگاه :               215*175*50 میلیمتر

وزن تقریبی :                یک کیلوگرم

 

 

قابلیت ها:

– قابلیت تکرار کنندگی

1)ایجاد قابلیت تکرار کنندگی دستگاه بطور دائمی

2)ایجاد قابلیت تکرار کنندگی دستگاه با درخواست کاربران شبکه

– قابلیت تکرار مجدد پیام

1)ایجاد قابلیت تکرار مجدد پیام به دفعات مورد درخواست کاربران شبکه

2)ایجاد قابلیت عدم تکرار مجدد پیام

– قابلیت عدم تکرار کنندگی انتخاب تضعیف سیگنال صوتی ورودی تا 50%

– قابلیت تنظیم سطوح ولتاژ سیگنال های صوتی ورودی و خروجی بطور پیوسته

– قابلیت پخش سه نوع سیگنال صوتی راهنما (برای راهنمائی کاربران شبکه از وضعیت فعلی دستگاه)

– انتخاب قابليت شنود توسط راديوي تكرار كننده