تکرار کننده تک فرکانس

مشخصات فنی:

 

ولتاژ تغذیه :                 ۶/۱۳ولت مستقیم

جریان مصرفی :           ۱۰۰ میلی آمپر

پاسخ فرکانسی :        ۳۰۰هرتز الی  ۴/۳ کیلو هرتزsimplex2

اعوجاج خروجی :         کمتر از %۱درصد در یک کیلو هرتز

حداکثر طول پیام :       ۶۵ ثانیه در هنگام ضبط وپخش

ابعاد دستگاه :               ۲۱۵*۱۷۵*۵۰ میلیمتر

وزن تقریبی :                یک کیلوگرم

 

 

قابلیت ها:

– قابلیت تکرار کنندگی

۱)ایجاد قابلیت تکرار کنندگی دستگاه بطور دائمی

۲)ایجاد قابلیت تکرار کنندگی دستگاه با درخواست کاربران شبکه

– قابلیت تکرار مجدد پیام

۱)ایجاد قابلیت تکرار مجدد پیام به دفعات مورد درخواست کاربران شبکه

۲)ایجاد قابلیت عدم تکرار مجدد پیام

– قابلیت عدم تکرار کنندگی انتخاب تضعیف سیگنال صوتی ورودی تا ۵۰%

– قابلیت تنظیم سطوح ولتاژ سیگنال های صوتی ورودی و خروجی بطور پیوسته

– قابلیت پخش سه نوع سیگنال صوتی راهنما (برای راهنمائی کاربران شبکه از وضعیت فعلی دستگاه)

– انتخاب قابلیت شنود توسط رادیوی تکرار کننده